Harmet Building

Säkerhet på arbetsplatsen

Harmet Modular Buildings byggverksamhet lever upp till Nordens strängaste krav på arbetsplatssäkerhet.

Vårt motto är: Arbeta säkert eller avbryt. Alla arbetare har gått igenom kurser i säkerhet på arbetsplatsen och har alla utbildningsintyg som krävs för arbetena. Innan arbetena påbörjas genomförs riskbedömning och en riskhanteringsplan upprättas.

 

1. Förpackningsmaterialet tas bort från en ställning.

2. När modulerna lyfts på plats är alla människor på säkert avstånd.

3. Före lyftet varnas alla som befinner sig i farozonen med en visselpipa.

4. Vid arbete på höjd används säkerhetssele om det finns en fallrisk.