Harmet Building

Sikkerhet på arbeidsplassen

Harmet Modular Buildings byggevirksomhet lever opp til Nordens strengeste krav til sikkerhet på arbeidsplassen.

Vårt motto er: Arbeid sikkert eller avbryt. Alle arbeidere har gått gjennom kurs i sikkerhet på arbeidsplassen og har alle vitnemål som kreves for arbeidene. Før arbeidene startes gjennomføres risikovurdering og det opprettes en risikohåndteringsplan.

 

1. Emballasjematerialet tas bort fra stillas

2. Når modulene løftes på plass er alle mennesker på sikker avstand

3. Før løftet advares alle som befinner seg i faresonen med en fløyte

4. Ved arbeid i høyden brukes sikkerhetssele hvis det finnes en fallrisiko.