Harmet Building

Kvaliteet

Harmet Modular Building OÜ kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem on vastavuses rahvusvaheliste standardite nõuetega.

ISO 9001:2015 – järgime kvaliteedijuhtimissüsteemi standardit ja hoolitseme kliendile antud lubaduste täitmise eest

ISO 14001:2015 – oleme efektiivsed ja säästame looduslikke ressursse ja säilitame ümbritsevat keskkonda vastavalt keskkonnajuhtimissüsteemi standardile

ISO 45001:2018 – töötervishoiu ja tööohutuse alases tegevuses vastame töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile, lähtudes eelkõige Eesti Vabariigi ning projekti asukohariigi seadusandlusest.


Ettevõtte missioon:
osaleda kaasaegse miljööväärtusliku ja keskkonnasõbraliku elu- ja töökeskkonna loomisel.

Ettevõtte visioon:
olla eelistatuim ruumelementide paigaldaja ja paigaldustööde korraldaja oma valdkonnas.

Ettevõtte väärtused:

  • peame olulisteks pikaajalisi partnerlussuhteid, loovust, pädevust, paindlikkust, initsiatiivikust ja lubadustest kinnipidamist.
  • ettevõte on edumeelne, jätkusuutlik ja pidevale parenemisele orienteeritud ettevõte;
  • meie kvaliteetne ning paindlik teenus tagab kliendi igakülgse vajaduste rahuldamise ja rahulolu;
  • oleme väärtustatud tööandja oma töötajatele.