Harmet Building

Tööohutus

Harmet Modular Buildingu ehitustegevus vastab rangeimatele põhjamaade tööohutusnõuetele.

Meie deviis on: Tööta ohutult või üldse mitte. Kõik töölised on eelnevalt läbinud tööohutuskoolituse ja omavad töödeks vajalikke koolitustunnistusi. Enne töödega alustamist viiakse läbi riskihindamine ja koostatakse riskiga tööde teostamise kava.

 

1. Lahtipakkimine tellingutelt

2. Moodulite tõstmise ajal on kõik inimesed ohutus kauguses

3. Enne tõstet hoiatatakse kõiki ohutsoonis viibijaid vilega

4. Kõrgustes töötamisel kantakse turvarakmeid, kui on oht kukkuda.